Futoški put 1
Pon-Pet: 07:00 - 15:00
agrointer@eunet.rs

"Aktivna obrada zemljišta" se odnosi na obradu zemljišta koju vrši mašina opremljena priključkom i koju pokreće osovina za odvod snage traktora.

Rotodrljače koje proizvodi Breviglieri imaju pogon PTO i sastoje se od serije rotora sa sečivima koji se suprotno rotiraju oko vertikalne ose.

Takođe se mogu opremiti različitim tipovima zadnjih valjaka, koji pomažu drljači da prati konture zemlje i omogućavaju podešavanje radne dubine.

 

Roto drljače fino razbijaju zemljište, rafinišući ga i ravnomerno ga raspoređujući po celoj radnoj širini kako bi se stvorila savršena setvena leja: uglavnom se koriste za sekundarnu obradu zemljišta nakon oranja ili potkopavanja i mogu da razbiju i najzbijeniju zemlju, često u jednom prohodu.

 

Ove mašine se veoma preporučuju sa agronomske tačke gledišta: one omogućavaju izuzetno visok prinos useva jer ne invertuju slojeve tla, već pomažu u održavanju prirodnog sastava, strukture i biodiverziteta zemljišta.

 

Štaviše, ove mašine se najčešće koriste u kombinaciji sa svim vrstama sejalica, za kultivaciju zemljišta i setvu u jednom prolazu kako bi se ograničili operativni troškovi, a da se spreči prekomerno sabijanje zemljišta uzrokovano ponovljenim prolazima traktora.