Futoški put 1
Pon-Pet: 07:00 - 15:00
agrointer@eunet.rs

Master-mdt9-fi-110-140

Ova serija velikih tifona je posebno konstruisana za velike površine, opremljena je posebno dugim PE cevima (do 700m), velikih prečnika (do 140 mm). Mašina se na terenu postavlja na jednu platformu, većih dimenzija, koje osigurava praktičnost, stabilnost i sigurnost u svim fazama rada i omogućava rotaciju mašine za 360 stepeni. Važno je naglasiti da je u transportnom položaju, rastojanje platforme od zemljišta, sasvim dovoljno da se mašina može premeštati čak i po veoma neravnim terenima. Hidraulični sistem omogućava potpuno opsluživanje mašine, od strane samo jednog radnika. Jedinstvena "IRRIMEC" turbina, sa rotorom i posebnim profilima, obezbeđuje protok od 10-130m3/h. Odgovarajući reduktor u ulju, kao i kompletno ugrađen sistem elektronike, omogućavaju širok dijapazon brzina namotavanja, protoka vode i laku regulaciju rada. Serije velikih tifona (mdt7 - mdt10), proizvode se i u verzijama sa već ugrađenim agregatima (motopumpama), različitih snaga po zahtevu kupca. Karakteristike ove serije velikih tifona su sledeće:

 • okretno postolje bubnja (360 stepeni),
 • pocinkovana platforma, izrađena od kvalitetnog čelika,
 • polietilensko crevo sa numerisanom dužinom,
 • automatsko regulisanje brzine i zaustavljanje kolica,
 • kompijuterski sistem upravljanja "dosidis",
 • solarna proizvodnja el. energije, sa ugražđenim akumulatorom,
 • hidraulični set za platformu, potporne nožice i kolica, nezavisne točkove...
 • kolica sa 3 točka, i odgovarajući top sa diznama,
 • gumeno crevo za napajanje tifona, sa priključcima,
 • kompresor za izduvavanje vode iz PE cevi,
 • mogućnost napajanja tifona sa obe strane,
 • dodatna oprema koja se ugrađuje po zahtevu kupca.

fi PE CEV (mm.) DUŽINA (mt.) OSNOVNI MODEL OPCIONI DODACI

110

120

125

125

135

140

620

570

530

550

450

450

Turbine 25/120;

Hydraulic kit for jack - turnable - stabilizer legs - run from the tractor’s idraulic system;

3 whells trolley - asymmetric - fixed body and with weights;

4 wheels 11.5 – 80 - 15;

Standard sprinkler with nozzles;

4 mt rubber supply hose with couplers;

Electronic controller kit with actuator

Solar panel and battery;

Double supply pipe;

Compressor;

Pressure gauge in glycerine bath and gauge cock;

Crack for winding in hose;

Operator’s manual and spare parts list.

Automatic shut-off valve for high or low pressare;

Hydraulic unit with engine drive;

Special alternator for charging battery with separated regulator;

Electric motor kit with electric start in replacement of the turbine for slurry;

Galvanisation (total or partial);

Others.