Futoški put 1
Pon-Pet: 07:00 - 15:00
agrointer@eunet.rs

Opti-rain-st4-fi-75-100

Nova generacija tifona u skladu sa EU standardima bezbednosti i ekologije. "IRRIMEC" je poštujući veoma stroge evropske standarde i zahvaljujući svojoj visokotehnološkoj proizvodnji, razvio program OPTI RAIN. Na taj način su pronađena najbolja rešenja za postizanje visokih pronosa, uz mali utrošak energije.

 • siguran i jednostavan za rukovanje (podešavanje jednom ručicom),
 • izrađen od kvalitetnog čelika, sa okretnim postoljem bubnja (360 stepeni),
 • kolica različitih dimenzija, na 3 ili 5 točkova, sa mehaničkim ili hidrauličnim podizanjem,
 • turbina kapaciteta od 5-130m3/h, sa početkom rada već na 2 bara
 • polietilensko crevo visokog kvaliteta, numerisano po dužini, i namenjeno za tu delatnost,
 • odgovarajući top sa diznama (5 različitih veličina),
 • postavljanje potpornih nožica u radni položaj, mehanički ili hidrauličnim putem,
 • gumeno crevo za napajanje tifona, sa priključcima,
 • reduktor u ulju, sa 6 različitih brzina,
 • automatsko zaustavljanje kolica, na kraju rada,
 • mogućnost ugradnje kompijuterskog sistema upravljnja "dosidis"
 • širok spektar dodatne opreme po zahtevu kupca.

fi PE CEV (mm.) DUŽINA (mt.) OSNOVNI MODEL OPCIONI DODACI

75

75

82

90

90

350

400

330

280

300

Turbine 10/50 or 25/120;

Manual trolley lifting and anchor stabilizer legs;

3 whells trolle - symmetric - fixed body - complete with weights;

Standard sprinkler with nozzles;

4 mt rubber supply hose with couplers;

Pressure gauge in glycerine bath and gauge cock;

Crack for winding in hose;

Tachometer showing pull-in speed;

Operator’s manual and spare parts list.

Electronic multifunction kit ;

Automatic shut-off valve for high or low pressare;

Hydraulic kit for jack - turnable - stabilizer legs - run from the tractor’s hydraulic system;

Special alternator for charging battery with separated regulator;

Electric motor kit with electric start in replacement of the turbine for slurry;

Steel double supply pipe;

Galvanisation (total or partial);

Others.