Futoški put 1
Pon-Pet: 07:00 - 15:00
agrointer@eunet.rs

“OTECH” kompanija

1993. godine "OTECH" je kupio IRRIMEC (podružnicu od "IRRIFRANCE") i njihovu Pujou (jugozapadna Francuska).

Ova kompanija proizvodi lineare od 1980. godine. Zahvaljujući svojim industrijskim kapacitetima, tegnologiji i znanju, ova fabrika ima mogućnost da proizvede više od 3.000 raspona i preko 400 lineara godišnje. "OTECH" i njegova podružnica "OTECH40" sa sedištem u Mont de Marsanu, zapošljava 80 ljudi posvećenih razvoju njihovih proizvoda.

Proizvodnja u OTECH-u zasniva se na dve ključne oblasti:

 • uštedi vode i energije
 • održivom razvoju.

Takođe, proizvodnja koja je 100% automatizovana, obavlja se pod "KANBAN" sistemom i podleže rigoroznim kontrolama kvaliteta.

Na zahtev, OTECH vrlo lako može da isporuči bilo kakav rezervni deo za proizvode napravljene u svojoj fabrici (Lockwood, Perrot, Irrifrance, MS, TS, VS, Bancilhon, Rain France). Takođe su specijalizovani za sastavne delove za pivote, kao što su zupčanici, zupčani motori, glavne kontrolne table, jedinice za ravnanje, prstenovi, točkovi i električni kablovi.

 

Linearni i Pivot sistemi

Pivoti i lineari mogu biti prilagođeni da odgovaraju bilo kakvoj površini od tri do nekoliko stotina hektara, uzimajući u obzir potrošnju energije, potrebu useva za vodom i rad.

Tokom proteklih nekoliko godina OTECH je razvio "DOSITECH" daljinski sistem za upravljanje, "HD pivot" hidraulik, uvlačivu nastrešnicu i raspon na sklapanje.

OTECH takođe dizajnira mnoge proizvode za specijalne useve, kao i za industrijske aplikacije.

 

ULAGANJE NA VIŠE OD 10 GODINA

Životni vek pivota mnogo je duži od 10 godina. Neke mašine i dalje rade nakon 25 godina. Imajući to u vidu, ulaganje u ovakve sisteme predstavlja ulaganje na duže staze... Sa druge strane, troškovi održavanja su veoma niski, što pivot ili linear čini najjeftinijim i najisplativijim sistemom za navodnjavanje po hektaru.

 

 

linearni-i-pivot-sistemi-za-navodnjavanje-1

linearni-i-pivot-sistemi-za-navodnjavanje-2

linearni-i-pivot-sistemi-za-navodnjavanje-3

linearni-i-pivot-sistemi-za-navodnjavanje-4

linearni-i-pivot-sistemi-za-navodnjavanje-5


Dimenzija pivota (izbor prečnika) može da ima značajan uticaj na uštedu energije i smanjenje troškova!

Na primer:

Pivot od 100 ha na 8mm/j = 333 m3/h
333 m3/h na 6 bar = 77,0 kW
330 m3/h na 3 bar = 38,5 kW
Ušteda = 38,5 kW
Tokom sezone navodnjavanja (2.000 h)
Ušteda = 38,5 x 2.000 = 77.000 kW

img_divider

Towable-pivots (pomoću traktora)

towable-pivots-vucni-pivot-sistemi-za-navodnjavanje-otech-1
Ova mašina opremljena je topom na obrtajućim točkovima i centralnom jedinicom na pokretljivom postolju upotpunjenom gredom.

 

Nakon što su točkovi poravnati sa rasponom osovine, čitava mašina može biti pomerana pomoću traktora.

 

Ova vrsta pivota omogućava smanjenje troškova navodnjavanja po hektaru tako što povećava površinu koja se navodnjava istom mašinom.

The-speedy-rain (samopokretačka)

the-speady-rain-samopokretacni-pivot-sistemi-za-navodnjavanje-1
"The speedy rain" je mašina koja može da se pokreće samostalno.

 

Funkcioniše kao pivot tokom faze navodnjavanja tako što se rotira oko centralnog topa.

 

Tokom faze kretanja, postaje više kao linear. Nezahtevajući traktor, mašina se kreće pomoću žičanog daljinskog upravljača.

 

U određenim slučajevima, brazdani sistem za rukovanje može biti iskorišćen kao automatska operacija između dva hidranta.

Linear-moves (linearni pokreti)

linear-moves-linearni-pivot-sistemi-za-navodnjavanje-1
"Linear moves" su sistemi koji se sastoje od jednog ili više raspona koji mogu biti korišćeni autonomno.

Snabdevanje vode vrši se preko povučene cevi ili izvlačenjem vode iz bočnog kanala.

Snabdevanje strujom vrši se preko povučenog kabela ili iz generatora koji se nalazi na mašini.

Ove mašine mogu biti prilagođene da odgovaraju različitim izgledima zemljišta, tako što će pratiti različita kružna kola - linearna ili kombinovana (linearna i cirkularna).

OTECH je nesumnjivi evropski lider u ovoj oblasti sa preko 2.000 "Linear moves" širom sveta.

Ponuda linearnih i pivot sistema

Linear 2RM1

otech-linearni-sistem-za-navodnjavanje-2rm1

Ova mašina omogućava navodnjavanje "napred-nazad" preko lineara od maksimalno pet raspona. Model je idealan za pravougaona zemljišta male ili srednje veličine.

 • Top sa osovinom i dva motorizovana točka
 • Hidraulično snabdevanje vodom preko fleksibilne cevi ili PEHD povezanog sa obrtnim laktom
 • Može da primi generator struje
 • Mogućnost da se doda nosač kose sa ciljem povećanja zalivene površine
 • Brazdani sistem za rukovanje ili čelična sajla
 • Dostupnost pokretljive verzije

Linear 4RM1

otech-linearni-sistem-za-navodnjavanje-4rm1

 

"Napred-nazad" navodnjavanje preko lineara od maksimalno 10 raspona.

 • Hidraulično snabdevanje vodom preko fleksibilne cevi ili PEHD povezanog sa artikulisanim laktom
 • Top na postolju sa četiri motorizovana točka
 • Dve udružene osovine za bolje prilagođavanje zemljištu
 • Može da primi generator struje i dizel rezervoar
 • Mogućnost da se doda ispust na svaki kraj raspona
 • Brazdani sistem za rukovanje ili čelična sajla

Linear 4RM1-2

otech-linearni-sistem-za-navodnjavanje-4rm1-2

 

Navodnjavanje "napred-nazad" sa linearnom kretnjom

Dve linije raspona optočene na obe strane motora omogućavaju protoku da se širi i time smanji gubitak vode.

 • Hidraulično snabdevanje vodom
 • Top na postolju sa četiri motorizovana točka
 • Dve udružene osovine za bolje prilagođavanje površini
 • Može da primi generator struje
 • Mogućnost hidrauličnog snabdevanja vodom napunjenog gen-seta i samo-čišćenje cediljke sa izvlačenjem vode iz bočnog kanala pri brzini do 800 m3/h

Linear 4RMVE

otech-linearni-sistem-za-navodnjavanje-4rmve
Ovaj model može da vrši kombinovane programe (linearne i cirkularne) zahvaljujući svom artikulisanom laktu prilagođenom velikom ležaju. Njegova struktura, koja je slična pivotu, omogućava rasponima da naprave obrt i tako povećava površinu zemljle koja se zaliva. Njegov rad može da bude kompletno automatski.

 • Hidraulično snabdevanje vodom preko fleksibilne cevi ili PEHD povezanog sa artikulisanim laktom
 • Top na postolju sa četiri motorizovana točka
 • Može da primi generator struje
 • Brazdani sistem za rukovanje ili čelična sajla

Linear 4RMG- 4RMGD

otech-linearni-sistem-za-navodnjavanje-4rmg-4rmgd

Ovaj model može da vrši kombinovani program (linearni i cirkularni) identičan onom koji može da vrši linear 4RMVE.

SIstem koji rotira motorizovane točkove preko žičanog daljinskog upravljača omogućava mašini da menja pravac, tako da može najbolje da se prilagodi obliku zemljišta.

 • Hidraulično snabdevanje vodom preko fleksibilnog creva ili PEHD povezanog sa artikulisanim laktom
 • Top na postolju sa četiri motorizovana točka
 • Može da primi generator struje
 • Brazdani sistem za rukovanje ili čelična sajla

Model 4RMG-D takođe može biti pomeran sa traktorom uz pomoć grede za vuču.

Specifične mašine

Ljuljajući ispust

Sa maksimalnom dužinom od 30 metara, ljuljajući ispusti optimizuju zalivanu površinu izbegavanjem prepreka kao što su kuće, drveće ili stubovi.

Čitav ispust je optočen na ležajevima na poslednjem topu, omogućujući rotaciju četvrtine zaokreta koji je stabilizovan sa centralnom težinom.

Automatizovana rotacija je sinhronizovana sa startom/stopom rasprskivača i krajem topa, tako da omogućava zalivanje delova koji nisu dostupni za standardne mašine.

Raspon na sklapanje.

Nudeći maksimalnu fleksibilnost, raspon na sklapanje je idealno rešenje za obilaženje prepreka na sredini polja. Rasponi nizbrdo od topa opremljenog sa rotacionom osovinom nastavljaju da zalivaju dok su rasponi uzbrdo od topa zaustavljeni sa svojim isključenim rasprskivačima.

otech-linearni-sistem-za-navodnjavanje-specificne-masine-1 otech-linearni-sistem-za-navodnjavanje-specificne-masine-2

Dva modela su dostupna, omogućavajući uglove od 120 i 170 stepeni.

otech-linearni-sistem-za-navodnjavanje-specificne-masine-3

 

Dupli pivot sistem

otech-linearni-sistem-za-navodnjavanje-specificne-masine-4

Podela protoka vode od dve linije raspona smanjuje gubitak, a samim tim i potrošnju energije.

Spušteni rasprskivač

otech-linearni-sistem-za-navodnjavanje-specificne-masine-5

Za niže useve, rezultira u smanjenu gubitka vode usled vetra tako što navodnjava bliže biljci.

Linearna kap

otech-linearni-sistem-za-navodnjavanje-specificne-masine-6

Linearno "kap navodnjavanje": Ova vrsta mašine spaja linearnu tehnologiju sa navodnjavanjem "kap po kap" tako što vodu usmerava direktno na osnovu biljke (na primer kod kupusa), a izbegava da vodu baca na lišće.

Specijalni projekti

otech-linearni-sistem-za-navodnjavanje-specificne-masine-7

Specijalni projekti: "OTECH" je kadar da istražuje mašine za specijalne zadatke, kao što je ovaj samopokretajući pivot na Mišelin test stazi.