Futoški put 1
Pon-Pet: 07:00 - 15:00
agrointer@eunet.rs

Italijanski plugovi Ageloni sa hidrauličkim zakretanjem

STANDARDNA OPREMA:
-Laminirano plužno telo
-Sigurnosni šrafovi
-Greda pluga 120 k 120 mm – i visna od zemlje 800 mm
-Greda pluga 120 k 180 mm - za seriju R
-Mehaničko štelovanje radnog zahvata pluga

DODATNA OPREMA
-Gvozdeni dvostruki točak
-Reverzibilni točak za radnu dubinu
-Skimeri od daske (17 kg)
-Deflektori
-Prugasta tela
-Par disk raonika

Italijanski plugovi Angeloni sa hitrauličkim štelovanjem radnog
zahvata

STANDARDNA OPREMA
-Prekidači za daske
-Hidraulično kretanje u BRAZDI

-Promenljivi hidraulički protok
-180 ° hidraulično prevrtanje sa memorijom
-Samoblokirajuća oscilirajuća ruda
-Spojevi sa cementiranim klinovima i čaurama

DODATNA OPREMA
-Reverzibilni dvostruki točak za podešavanje dubine na 3. kućištu
-2 u 1 točak za transport i dubinu za hidraulični RR
-Odbitak za skimere ako nije potreban
-Teflonska odlivna daska velike dubine za seriju 30
-Svetlosni komplet i signalizacija