Futoški put 1
Pon-Pet: 07:00 - 15:00
agrointer@eunet.rs

ROTACIONA FREZA BREVIGLIERI

Rotacione freze koje proizvodi Breviglieri imaju pogon PTO i koriste se za rahljenje i mešanje kako čvrstog zemljišta, tokom primarne obrade, tako i obrađenog zemljišta (npr. tokom sekundarne obrade za pripremu ležišta za seme). Uređaji za obradu, koji se mogu sastojati od sklopova motike, radijalnih noževa ili šiljaka postavljenih na horizontalni rotor (4 ili 6 po prirubnici), rade sečenjem i kidanjem grudva zemlje. Kao alternativa oranju može se vršiti kultivacija rotacionom frezom. Koristan je po tome što efikasno razbija zemlju, čak i iščupa ostatke useva, i stoga generalno eliminiše potrebu za dodatnom pripremom zemljišta. Ove mašine se najviše koriste u sektoru hortikulture i na prirodno rastresitim tlima; radna
dubina uglavnom nije veća od 25 cm.

Pogledajte kompletnu brošuru proizvođača na sledećem linku: BROŠURA