Futoški put 1
Pon-Pet: 07:00 - 15:00
agrointer@eunet.rs

Opti-rain-st15-fi-90-125

Nova generacija tifona u skladu sa EU standardima bezbednosti i ekologije. "IRRIMEC" je poštujući veoma stroge evropske standarde i zahvaljujući svojoj visokotehnološkoj proizvodnji, razvio program OPTI RAIN. Na taj način su pronađena najbolja rešenja za postizanje visokih pronosa, uz mali utrošak energije.

 • siguran i jednostavan za rukovanje (podešavanje jednom ručicom),
 • izrađen od kvalitetnog čelika, sa okretnim postoljem bubnja (360 stepeni),
 • kolica različitih dimenzija, na 3 ili 5 točkova, sa mehaničkim ili hidrauličnim podizanjem,
 • turbina kapaciteta od 5-130m3/h, sa početkom rada već na 2 bara
 • polietilensko crevo visokog kvaliteta, numerisano po dužini, i namenjeno za tu delatnost,
 • odgovarajući top sa diznama (5 različitih veličina),
 • postavljanje potpornih nožica u radni položaj, mehanički ili hidrauličnim putem,
 • gumeno crevo za napajanje tifona, sa priključcima,
 • reduktor u ulju, sa 6 različitih brzina,
 • automatsko zaustavljanje kolica, na kraju rada,
 • mogućnost ugradnje kompijuterskog sistema upravljnja "dosidis"
 • širok spektar dodatne opreme po zahtevu kupca.

fi PE CEV (mm.) DUŽINA (mt.) OSNOVNI MODEL OPCIONI DODACI

82

90

90

90

90

100

100

100

110

110

110

120

120

120

125

450

350

370

420

450

320

350

400

300

330

350

240

270

300

230

Manual trolley lifting and anchor stabilizer legs.

Standard wheels 10.0/80 - 12 PR6.

Three wheel trolley - symmetric - fixed body - complete with weights.

Standard sprinkler with nozzles.

4 metre rubber supply hose complete with couplers.

Pressure gauge in glycerine bath and gauge cock.

Tachometer showing pull-in speed.

Crank for winding in hose.

Operator's manual and spare parts list.

Electronic multifunction kit ;

Automatic shut-off valve for high or low pressare;

Hydraulic kit for jack - turnable -stabilizer legs - run from the tractor’s hydraulic system;

Special alternator for charging battery with separated regulator;

Electric motor kit with electric start in replacement of the turbine for slurry;

Steel double supply pipe;

Galvanisation (total or partial);

Others.