Futoški put 1
Pon-Pet: 07:00 - 15:00
agrointer@eunet.rs

Master-mt5-fi-82-110Ova serija velikih tifona je posebno konstruisana za velike površine, opremljena je posebno dugim PE cevima (do 700m), velikih prečnika (do 140 mm). Mašina se na terenu postavlja na jednu platformu, većih dimenzija, koje osigurava praktičnost, stabilnost i sigurnost u svim fazama rada i omogućava rotaciju mašine za 360 stepeni. Važno je naglasiti da je u transportnom položaju, rastojanje platforme od zemljišta, sasvim dovoljno da se mašina može premeštati čak i po veoma neravnim terenima. Hidraulični sistem omogućava potpuno opsluživanje mašine, od strane samo jednog radnika. Jedinstvena "IRRIMEC" turbina, sa rotorom i posebnim profilima, obezbeđuje protok od 10-130m3/h. Odgovarajući reduktor u ulju, kao i kompletno ugrađen sistem elektronike, omogućavaju širok dijapazon brzina namotavanja, protoka vode i laku regulaciju rada. Serije velikih tifona (mdt7 - mdt10), proizvode se i u verzijama sa već ugrađenim agregatima (motopumpama), različitih snaga po zahtevu kupca. Karakteristike ove serije velikih tifona su sledeće:

 • okretno postolje bubnja (360 stepeni),
 • pocinkovana platforma, izrađena od kvalitetnog čelika,
 • polietilensko crevo sa numerisanom dužinom,
 • automatsko regulisanje brzine i zaustavljanje kolica,
 • kompijuterski sistem upravljanja "dosidis",
 • solarna proizvodnja el. energije, sa ugražđenim akumulatorom,
 • hidraulični set za platformu, potporne nožice i kolica, nezavisne točkove...
 • kolica sa 3 točka, i odgovarajući top sa diznama,
 • gumeno crevo za napajanje tifona, sa priključcima,
 • kompresor za izduvavanje vode iz PE cevi,
 • mogućnost napajanja tifona sa obe strane,
 • dodatna oprema koja se ugrađuje po zahtevu kupca.

fi PE CEV (mm.) DUŽINA (mt.) OSNOVNI MODEL OPCIONI DODACI

82

82

90

90

90

100

100

100

110

380

400

350

370

400

270

320

340

300

Turbine 10/50 or 25/120;

Manual mechanical trolley lifting and anchor stabilizer legs and machanical jack;

3 whells trolley - asymmetric - fixed body and with weights;

Larger wheels 10.75-15.5;

Standard sprinkler with nozzles;

4 mt rubber supply hose with copplers;

Pressure gauge in glycerine bath and gauge cock;

Crack for winding in hose;

Tachometer showing pull-in speed;

Operator’s manual and spare parts list.

Electronic multifunctin kit ;

Automatic shut-off valve for high or low pressare;

Hydraulic kit for jack - turnable - stabilizer legs - run from the tractor’s hydraulic system;

Hydraulic unit with engine drive;

Compressor;

Special alternator for charging battery with separated regulator;

Electric motor kit with electric start in replacement of the turbine for slurry;

Steel double supply pipe;

Galvanisation (total or partial);

Others.